Co je to abrazivní voda a jak ji čerpat

Abrazivní voda je voda s příměsí hornin, především písku, štěrku a jiných sedimentačních látek. Abrazivnost představuje přírodní sílu, kterou člověk dokáže zužitkovat ke svému prospěchu, ale také živel schopný způsobit nemalé škody.

Nejdříve ta pozitivní stránka abraze. Asi jste už slyšeli o pískování, které se používá k úpravě ploch. Proud vody s jemným pískem hnaný pod velkým tlakem na upravovanou plochu má za úkol ji zbavit nečistot, koroze, otřepků, případně povrch zdrsnit. Uplatnění nachází nejen v průmyslu, ale také v dalších, až nečekaných, oborech jako například restaurátorství. Dokonce ji používají umělci zejména při tvorbě zvláštních ornamentů a stínů do svých děl. Schopnosti abraze ale využívají i jiné prostředky, se kterými pracujete běžně doma. Mnohé to mají přímo v názvu, například tekutý písek.

Využít abraze pozitivně umíme, ale často je obrušování spíše na škodu a zde se dostáváme ke stinné stránce abraze. Hrozbu představuje například pro čerpadla. Nejčastější čerpanou tekutinou je voda. Ideálně čistá voda, ale při mnoha úkonech se čerpání zněčřištěné vody nevyhneme.

Zatopená obydlí povodněmi a záplavami, čerpání vody z přírodního zdroje k zavlažování zahrádek či do bazénů. Tam všude musíme počítat s pevnými částicemi zvyšujícími opotřebení čerpadel, případně k jejich poškození nebo dokonce zničení. Materiály na výrobu čerpadel musí být v každém případě kvalitní, a ještě kvalitnější jsou-li určena pro abrazivní vodu.

Směs vody a písku, průmyslová odpadní voda, voda s příměsí prachu a popele nebo vápenná voda tzv. tvrdá vyžadují skutečně odolný materiál, jakým je bílá litina. Je odolnější než jiné druhy litin i než nerezová (duplexová) ocel. Pravdou zůstává, že speciální materiály i konstrukce schopné zvládnout i silně abrazivní vodu čerpadlo prodraží. Nicméně návratnost investice zaručí mnohem delší životnost čerpadla a jeho bezporuchový chod ve srovnání s čerpadly určenými pro jiné druhy kapalin.

Zvolíme-li to pravé „ořechové“ čerpadlo na abrazivní vodu, můžeme klidně spávat bez zbytečných obav o jeho životnost.