Jak je to s provozem tepelného čerpadla v mrazu?

U funkci a účinnosti tepelných čerpadel v zimě panuje mnoho mýtů. Některé z nich ukazují i dost katastrofické scénáře. Pravda je však taková, že mráz má na tepelné čerpadlo vzduch-voda jen malý vliv.

Můžete se například dočíst, že čerpadla v mrazu nefungují nebo, že čerpadlo zmrzne. Protože čerpadlo funguje na principu přenosu tepla, zdají se takové názory opodstatněné. Moderní čerpadla od kvalitních výrobců jsou však na teploty pod nulou stavěné a nemají s nimi větší problém. Samozřejmě se snižuje jejich výkon a nedosáhnete takové účinnosti jako při vyšších teplotách. Obavy z nefunkčního čerpadla však mít nemusíte. Topné systémy tohoto typu jsou používané například i ve Skandinávii a tam mají zimy opravdu tuhé.

Stejně tak obava ze zmrznutí už neodpovídá současnosti. Novější kvalitní čerpadla už zvládají i kombinaci mrazu a vysoké vlhkosti bez zamrzání a nemusíte se bát, že ráno najdete zařízení obalené ledem. Odvod kondenzátu je vyřešen tak, aby k tomuto problému nemohlo dojít a pro jistotu ještě kvalitní čerpadla mají i funkci automatického odmrazování.

Podobné je to i s rizikem dražšího provozu. Je pravda, že tepelné čerpadlo je v zimě méně efektivní než při plusových teplotách. Stejně tak topný faktor, který uvádí výrobci a prodejci, se váže na konkrétní přesně dané teplotní podmínky. Obecně platí, že čím nižší je teplota venkovního vzduchu a čím vyšší je teplota výstupního média, tím je topný faktor nižší. Nemusíte se však bát, že při teplotách pod bodem mrazu je takové vytápění neekonomické. Rozdíly v efektivitě totiž nejsou velké a pokud je pro vás topení výhodné v +10 stupních, bude to stejné nejspíše platit i v -10 stupních.

A hluk? Je pravda, že v mrazu je k čerpání tepla ze chladného vzduchu potřeba více energie. Kompresor tepelného čerpadla v zimě tedy skutečně pracuje intenzivněji. Úroveň hluku se ale zvyšuje spíše v řádu jednotek decibelů. Kvalitní a dobře umístěné čerpadlo není pro své okolí hlukově žádnou přítěží.