Jak vyměnit praský vak v tlakové nádobě?

Jednou ze závad na domácích vodárnách bývá prasklý vak. Příčinnou může být opotřebení vaku nebo jeho protrhnutí kvůli tření o vnitřní stranu tlakové nádoby. Prasklý vak je nutné co nejdříve vyměnit. Jak na to?

Nejdříve musíte otevřít nejnižší ventil a z celého systému vypustit vodu. Jakmile tlak na manometru klesne na nulu, přichází čas na demontáž příruby. Při rozšroubování příruby může vytéci poměrně hodně vody, takže na to buďte připravení.

Nyní už se konečně dostanete k samotnému vaku. Vaky ve větších nádobách někdy bývají přichycené u ventilku, případně k samotné nádobě. Možná vás tak ještě čeká odšroubování ventilku a matice, která vše uvnitř nádoby přidržuje. Tak jako tak, časem se dostanete do fáze, kdy už by mělo být možné vak vytáhnout.

Po vytažení vaku zkontrolujte vnitřní stěny nádoby, zda nenarazíte na ostrou hranu nebo nerovnost, která by mohla poškodit i vak nový. Pokud vak měníte kvůli jeho protržení, tak vše zkontrolujte o to důkladněji. Trhlina se nestala náhodou a aspoň budete vědět, zda byla příčina v ostrém výčnělku v nádobě nebo nekvalitním či opotřebeném vaku.

Při kontrole si všímejte i možné koroze stěn tlakové nádoby. Pokud je koroze silná, doporučujeme neodkládat pořízení nové. Taková nádoba je stejně už na konci své životnosti a dřív nebo později ji stejně budete muset vyměnit za novou.

Pokud je nádoba v pořádku, stěny jsou hladké, vyčištěné a vysušené, můžete vložit nový vak. Postupujte stejnými kroky (pouze naopak) jako při demontáži. Tedy nejdříve přišroubujte matice, ventil a nakonec i srovnáte vak a přišroubujete přírubu.

Poté stejně jako u nové vodárny dohustěte tlak na hodnotu cca o 10 % nižší než je zapínací tlak vodárny. Tlak neměřte manometrem v systému, ale samostatným měřidlem. Manometr na vodárně ukazuje tlak vody ve vodárně a nikoli tlak vzduchu v nádobě. Předhuštěný tlak doporučujeme zkontrolovat ještě jednou, nejlépe po několika hodinách, pokud se hodnota nezměnila, můžete vodárnu bez obav spustit.