Jaká je životnost a odolnost jednotlivých částí domácí vodárny

Zásobování domácnosti či zahrádky vodou z vlastní studny se neobejde bez domácí vodárny. Jako u každého technického zařízení, tak i u domácí vodárny přichází na přetřes otázka životnosti, poruchovosti a údržby.

Zásobování domácnosti či zahrádky vodou z vlastní studny se neobejde bez domácí vodárny. Jako u každého technického zařízení, tak i u domácí vodárny přichází na přetřes otázka životnosti, poruchovosti a údržby.

Odhadnout životnost domácí vodárny není tak jednoduché. Nejde o kompaktní zařízení, ale o soustavu složenou z čerpadla, ovládací jednotky, tlakové nádoby, zpětné klapky, manometru a instalačního materiálu. Z úvah o životnosti můžeme vyloučit tlakoměr a zpětnou klapku. Ač mají důležité postavení, jsou snadno vyměnitelné za cenu maximálně pár stovek korun. O instalačním materiálu nemluvě. Životnost každé soustavy je dána životností nejslabšího článku. V případě domácí vodárny to je většinou čerpadlo nebo tlaková nádoba.

Halabala poskládaná soustava nemůže pracovat v optimálním režimu a její životnost stojí za zlámanou grešli. K dlouhé životnosti vede nepodcenění projektové přípravy a v jejím rámci stanovení parametrů právě pro výběr čerpadla a tlakové nádoby. Výpočet vychází z mnoha proměnných, jakými jsou například výkon čerpadla, zapínací a vypínací tlak, počet sepnutí čerpadla za hodinu, odběr vody nebo počet odběrných míst. Na webu existují návody, jak tyto výpočty zvládnout, ale životnosti jistě neuškodí, svěříme-li tuto přípravu do ruky odborníkovi.

Životnosti čerpadla příliš neprospívá časté zapínání a vypínání. I proto je teoretická příprava důležitá. Zařadíme-li do soustavy předimenzované čerpadlo, tak za něj utratíme více peněz (a tím prodloužíme návratnost) a zároveň prodražíme provoz (protože vyšší výkon = vyšší spotřeba energie). Naopak poddimenzování vede k nedostatku tlaku a tím i vody v jednotlivých odběrných místech. Více o výběru vhodného čerpadla si můžete přečíst v našem článku. Pokud budete o čerpadlo pečovat dle návodu výrobce, pak si můžete být jisti, že vydrží sloužit dlouhá léta, bez nadsázky až uherské roky. Zároveň se dívejte na stavbu čerpadla. Upřednostňujte ty modely, které mají kovové díly namísto plastových a ty s kvalitním motorem.

S tlakovou nádobou si nemusíte dělat mnoho starosti. Představuje pasivní prvek domácí vodárny, který snižující četnost zapínání čerpadla. Tlaková nádoba je vyrobena z oceli a opatřená vyměnitelným pryžovým vakem nebo membránou. Maximální tlak, na který je konstruována, musí být větší, než výkon použitého čerpadla. U nádob s vakem je prostor mezi vakem a nádobou trvale natlakován na předepsaný tlak. Údržba tlakové nádoby spočívá v kontrole tlaku, obvykle čtvrtletně, a případně v jeho zvýšení – většinou postačí standardní hustilka. Vnitřní část tlakové nádoby nepřijde do styku s vodou, takže koroze nehrozí. Není neobvyklé, že tlakové nádoby vydrží i několik desítek let. Problém nastává pouze při prasknutí nebo prosakování vaku.

Je tedy zřejmé, že úzké místo životnosti domácí vodárny představuje čerpadlo. O to větší pozornost si zaslouží jeho výběr. Pak už vám nic nebude kazit požitek z požívání domácí vody.