Jaké paramtery sledovat při výběru domácí vodárny?

Domácí vodárnu využijete všude tam, kde potřebujete rozvod tekoucí vody, ale nemáte nebo nechcte napojení na klasický vodovodní řád. Nejčastěji se tak vodárny využívají na chatách a chalupách nebo u rodinných domů s vlastní studnou. V minulém článku jsme se podívali na vodárny obecně a nyní si už ukážeme konkrétní kritéria, podle kterých vodárnu a její části vybírat.

Jako první asi budete vybírat čerpadlo. Minule jsme si ukázali různé typy čerpadel, ale nezmínili jsme jeden důležitý údaj – z jaké hloubky budete čerpat. Pokud totiž čerpáte z větší hloubky než je 8 metrů, můžete využít jen ponorné čerpadlo. Všechny ostatní typy jsou použitelné jen při nižších hloubkách. Můžou za to fyzikální zákony, takže to nijak neoblafnete.

Další parametry, které musíte znát, jsou sací výška a výtlak. Sací výška říká, z jaké hloubky a vzdálenosti je čerpadlo schopné vodu nasávat. Každých 10m ležatého potrubí je rovno 1 metru sací výšky, u svislého čerpání je poměr pochopitelně 1:1. Pokud tedy čerpáte vodu z 8metrové hloubky do vzdálenosti 20 metrů, bude vaše sací výška 10 metrů.

Výtlak říká, do jaké výšky čerpadlo vodu vytlačí. Nezapomínejte na to, že na konci potrubí či hadice potřebujete mít nějaký tlak. Průměrně se doporučují 2 – 3 bary. 1 bar se rovná přibližně 10 metrům výtlačné výšky/výtlaku.

Výtlak spočítáte tak, že sečtete všechny vertikální rozvody - sací hloubku, převýšení v domě, zahrádce apod. Číslo, které dostanete, odečtete od maximálního výtlaku čerpadla. Pak sečtěte všechny horizontální rozvody, včetně délky zahrádky, rozvodu v domě a sumu, kterou dostanete vydělte desíti. I tohle číslo odečtěte od maximálního výtlaku čerpadla a získáte zbývající výtlak čerpadla. Po dalším vydělení desíti získáte výsledný tlak v barech.

Nakonec vás bude zajímat ještě průtok. Ten závisí na počtu odběrných míst v domě. Čím větší odběr, tím větší potřebujete průtok. Obecně doporučujeme pro domácí vodárny průtok aspoň 50 litrů za minutu. Pro rodinný dům se zahradou, který obývá rodina s dětmi ještě více.

Správně namyslet a zapojit domácí vodárnu není žádná hračka. Pokud pořád v číslech a parametrech tápete, nebojte se zeptat našich odborníků.