Kalová čerpadla pro dům a zahradu

Již sám název napovídá, jakou vodu přečerpáváme kalovými čerpadly. Nemysleme hned na průmysl a zemědělství produkující silně znečištěnou vodu vyžadující skutečně výkonná a odolná čerpací zařízení. Znečištěnou vodu, i když ne tak silně, najdeme i v domácnostech.

Obvykle používaná čerpadla na zavlažování zahrad nebo čerpání pitné vody ze studní znečištěnou vodu nezvládnou, poškodí se a v lepším případě skončí v opravně, v horším ve šrotu.

Znečištění vody menšími mechanickými nečistotami je na zahradě téměř rutinou. Čerpaná voda z přírodních zdrojů, řek či přírodních i umělých nádrží, pro zavlažování zahrádky nebývá stoprocentně čistá. Totéž platí pro bazény nebo zahradní jezírka. S takovou vodou si poradí i lehčí kalibr. Například drenážní čerpadla určená k čerpání tzv. světlé odpadní vody, vody bez vláknitých a abrazivních nečistot.

Pro splašky a surové kaly už klasická kalová čerpadla mít musíte. Nacházejí využití při odčerpávání žump, septiků, jímek, stavebních jam nebo výkopů. Drenážní čerpadlo nebude stačit ani při čerpání vody s pískem nebo štěrkem. Sice zvládnou i tuto úlohu, ale za cenu nadměrného opotřebení hydraulických částí. Pro čerpání tzv. abrazivní vody jsou vhodnější specializovaná kalová čerpadla.

Prvořadým kritériem výběru kalového čerpadla je tedy míra znečištění přečerpávané vody, samozřejmě nikoliv jediným. Na druhém místě stojí optimální výkon čerpadla. S růstem výkonu roste pořizovací cena i náklady na provoz. K potřebné výkonnosti dospějeme určením tzv. přepravní vzdálenosti (výtlak) a množství přečerpávané vody za časový úsek (průtok). Přepravní vzdáleností rozumíme výškový rozdíl, který musí přečerpávaná voda překonat. Přepravní výška a průtok představují tzv. provozní bod, hodnotu pohybující se na výkonnostní křivce čerpadla s tím, že „náš“ provozní bod by se měl nacházet na střední třetině této křivky.

Máme-li jasno o typu čerpadla a jeho výkonu, můžeme přistoupit k cizelování výběru podle konstrukčních vlastností, které určují způsob zpracování nečistot. Důležitým parametrem je třeba průchodnost oběžného kola s noži likvidujícími nečistoty nadměrných velikostí. Některá čerpadla mohou být vybavena i vrtulovým drtičem, který snižuje riziko ucpání na minimum. Významným parametrem kalových čerpadel je maximální velikost mechanických nečistot, které čerpadlo běžně zvládá.

Všechny čerpadla v naší nabídce jsou vyrobena moderními technologiemi a z materiálů, které zaručují kvalitu i dlouhodobou životnost, a to i ve ztížených provozních podmínkách. Nelekejte se množství na první pohled složitých podmínek, podle nichž si máte vybrat vyhovující čerpadlo. Pokud si nejste jisti, oslovte naše odborníky. Ochotně a fundovaně poradí, pomohou s výběrem i nákupem. S vhodným kalovým čerpadlem vás nepřekvapí žádná voda.