Nastavte správný tlak v domácí vodárně

Pokud vám doma rozvádí vodu domácí vodárna, měli byste přibližně jednou za čtvrt roku dotlakovat systém vzduchem. Zabráníte tím zbytečnému spínání čerpadla a výkyvům v tlaku, který se projeví kolísáním toku i teploty vody.

Většina domácích vodáren funguje na principu tlakové nádoby s vakem nebo membránou naplněnými vodou. Mezi vakem a kovovým obalem nádoby je vzduch a právě tento prostor tlakujeme. K této části je připojen také tlakový spínač, který při poklesu tlaku spíná čerpadlo. Domácí vodárny zajišťují udržování tlaku v domácím rozvodu vody.

Tlak v rozvodu vodárny udržujte v rozmezí od 2 do 3,5 baru. Tyto hodnoty odpovídají i tomu, co mazýváme "atmosférou". Setkat se můžete ještě s megapascaly, pak by se hodnoty měly pohybovat od 0,2 do 0,35 Mpa.

Tlak v "expanzce" udržujte zhruba na úrovni o 0,2 baru nižší než je spodní hranice tlaku vody. Pokud tlak klesne ještě více, třeba až k jednomu baru, čerpadlo bude zbytečně často spínat. Časté spínání čerpadla má za následek jeho přetěžování, rychlejší opotřebování dílů a navíc vám bude vypadávat jistič. Dalším důsledkem je kolísání tlaku vody a s tím spojené kolísání její teploty. A sami asi víte, jak je to třeba ve sprše nepříjemné.

Kontrolovat a případně dofouknout tlakovou nádrž doporučujeme u trvale obývaných domácností přibližně jednou za čtvrt roku. U chat, pokud je neobýváte trvale, stačí na začátku a na konci sezóny. Vzduch totiž ze systému vlivem drobných nětěsností a ztrát uniká a tlak postupně pomalu klesá.

Nesnažte se snižovat rozpětí tlaku na méně než atmosféru. Někteří lidé se tím snaží eliminovat změny tlaku při pouštění kohoutku, ale způsobí se tím jen častější spouštění čerpadla a co to způsobí už jsme popsali výše.