Nezapomeňte zazimovat ani zahradní závlahu

Pokud máte na zahradě automatickou závlahu, je dobré před zimou myslet na její zazimování. Stejně jako u ostatních venkovních systémů s rozvodem vody, i zde hrozí popraskání trubek kvůli zamrznutí zbytkové vody.

Zároveň nemusíte panikařit při prvním ranním mrazíku. Rozvody automatických závlah jsou v zemi a té chvilku trvá, než promrzne. Většinou jsou trubky vedeny 30 – 50 cm pod povrchem a to už si žádá několikadenní mráz, kdy i přes den jsou teploty pod bodem mrazu. Jinak může být nad zemí klidně lehce pod nulou, ale půda je ještě vyhřátá z léta a podzimu a své teplo si chvíli uchová.

Zároveň však zazimování nepodceňte. Pokud vám trubky popraskají pod vaším opečovávaným trávníkem, budete je muset vykopat a vyměnit a s rozkopanou zahradou budete začínat znova od nuly. Nehledě na to, že to není vůbec levná záležitost.

A jak na výměnu? Nejlepší je systém vyfouknout kompresorem. Najděte tedy hlavní ventil, kterým jde do systému voda a snižte tlak v systému na nulu. Natlakujte kompresor a připojte ho na potrubí. Poté spouštějte jednotlivé sekce směrem od nejvzdálenější k nejbližší ke zdroji vody. Vždy počkejte až z daného ostřikovače začne unikat jen vzduch a pak je čas na spuštění další sekce.

Podle velikosti závlahového systému může vyfukování vody trvat desítky minut ale i několik hodin. Potrubní vedení nejde nikdy odvodnit do sucha, zůstává v něm malé množství vody, které při zamrznutí závlaze nijak neublíží. Nemá takový objem aby trubky zcela zaplnily a ty praskly.

Pokud jste se zazimováním zaspali a už je venku mráz, je možné, že vám nepůjdou vysunout hlavičky postřikovačů. Počkejte proto na nějaký teplejší nebo slunečný den, kdy horní vrstva půdy povolí a bude možné odvodnění provést.