Prodloužená ruka zahradníka

Tématem posledních dvou tří let je naopak sucho. S tím lze, byť obtížně, zápasit zavlažováním. Nejrůznější zavlažovací systémy a postřikovače nachází uplatnění nejen v zahradách, parcích a sadech, ale také při péči o venkovní sportovní plochy nebo hřiště.

Zahradníci ani zahrádkáři nikdy nebudou spokojeni, alespoň co se týká počasí. Buď je zima nebo horko, svítí sluníčko nebo je zataženo, ale největší potíže dělají srážky. Přívalové a dlouhodobé působí jen škodu, nemluvě o bouřkách provázených kroupami. Mohou jen přihlížet. Tématem posledních dvou tří let je naopak sucho. S tím lze, byť obtížně, zápasit zavlažováním. Nejrůznější zavlažovací systémy a postřikovače nachází uplatnění nejen v zahradách, parcích a sadech, ale také při péči o venkovní sportovní plochy nebo hřiště. Nesmíme zapomenout ani na mnoho jiných příležitostí, například na postřik skládek dřeva a uhlí jako prevenci proti sesychání a samovznícení.

Vynikající službu při těchto příležitostech poskytují postřikovače, tak říkajíc prodloužené ruce zahradníků. Postřikovač obsáhne z jednoho místa desítky čtverečních metrů. Nejdůležitější jejich součástí tvoří trysky. Jen na jejich konstrukci závisí tvar a síla tryskajícího proudu vody i výseč a rozloha zavlažovaného prostoru. 

Každá příležitost vyžaduje něco jiného. Plný proud si můžeme dovolit při zavlažování již pevně zakořeněných rostlin nebo při zálivce keřů a vzrostlých stromů. Květinové záhony potřebují jemné zacházení, takže je pro ně ideální režim mlhy. Pohlazení vodní mlhou po sobě nezanechá spoušť v podobě polámaných stonků a opadaných květů. Zkrátka každý záhon chce své. Proto je multifunkčnost tak důležitá. Můžeme plynule změnit charakter postřiku, aniž bychom museli na zdroj vody nasadit jiný postřikovač.

Zahrady a zahrádky spolehlivě obslouží postřikovače, které nasadíte na klasickou hadici. Sektorové postřikovače jsou určeny pro zavlažování středních a velkých ploch, a to jak velkých zahrad, zemědělské půdy, sportovišť nebo parků a sadů. U sektorových postřikovačů lze nastavit nejen způsob zavlažování, ale také velikost a tvar zavlažované plochy. Obvykle bývá daná výseč nastavitelná od 20 do 360 stupňů.

Samostatnou kapitolu představuje materiál, z něhož jsou postřikovače vyráběny. Velice oblíbená je mosaz. Odolný materiál používaný odnepaměti k výrobě trubek pro vedení vody i jiných médií. Moderní plasty či keramika mosaz postupně vytlačují, ale klasika zůstane klasikou. Odolnost proti opotřebení a korozi tvoří základní vlastnosti vhodného materiálu. Výběr trysky pak zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost a hospodárnost postřiku.

Pokud hledáte postřikovač pro jiný účel než zavlažování, například k postřiku úrody proti škůdcům nebo hnojení, je nutné si ověřit, zda má potřebnou chemickou odolnost. Některé postřikovače jsou určeny pouze pro vodu a chemikálie by je mohla nevratně poškodit.