S jarním táním přichází také „odzimování“ ruční pumpy

Dobře udržovaná ruční pumpa bude dobře sloužit i několika generacím. Nejdůležitější opravy a údržbu udělejte nyní. Na začátku jara.

Ruční pumpy na vodu probouzejí nostalgické vzpomínky na staré časy. Nechyběly v žádné zahradě či na dvorku, zdobily mnohá veřejná prostranství. Ty doby jsou daleko za námi, ale ruční pumpy rozhodně nezmizely. Jejich nespornou přednost poznáme v okamžiku výpadku dodávky elektřiny a neobejdeme se bez nich všude tam, kam elektřina ještě není zavedena.

Jednoduchý stroj, odborně zvaný stojanové ruční čerpadlo, při dobrém zacházení přežije své majitele. Dobré zacházení je klíčové dobrém zacházení, pumpa je sice jednoduchá, ale nikoliv bezúdržbová. Pokud čerpáme vodu ze studny hluboké do 7 metrů, zvládneme celou údržbu sami. U hlubších studní to je složitější a je vhodnější přizvat odborníka. Nicméně některé „údržbářské“ práce je nutné provádět automaticky. Obvykle dvakrát do roka, jednou s odcházejícím podzimem, podruhé s přicházejícím jarem.

Prvním předpokladem kvalitní vody je čistota v okolí pumpy, kterou bychom měli udržovat nepřetržitě. Po rozpuštěném sněhu zůstane spousta bláta a různých nečistot. Úprava okolí pumpy není samoúčelnou ani estetickou záležitostí. Především jde o zamezení průsaků do studny, které znehodnotí vodu. V čistotě je nutné udržovat kruhový prostor ideálně o průměru 10 m, v jehož středu pumpa stojí. V blízkém okolí studny ani nehnojte trávu či záhonky a nepoužívejte saponáty. Určitě pomůže, když alespoň část plochy okolo pumpy bude mít pevný povrch.

Údržbu potřebuje i samotná pumpa. Po zimě je potřeba promazat čepy vahadla (páky) kterou pumpujeme. To usnadní její pohyb a zamezí nadměrnému opotřebení dílů. Možná ještě důležitější je kontrola upevnění pumpy ke studni. Šrouby je nutné chránit před korozí a čas od času dotáhnout, aby se nevyviklaly a nepoškodily. Pokud stojan pumpy v místě upevnění ke studni netěsní, může dojít k průniku nečistot do studny, poškození pístu a kontaminaci vody. Požadavek vodotěsnosti je významný nejen pro vlastní pumpu, ale také pro okruží a zakrytí studny. S tím souvisí potřeba jednou ročně nechat zkontrolovat kvalitu vody. Nejlépe právě na jaře, v období, kdy pumpu začínáme znovu používat.

Odměnu za řádnou péči o pumpu a studnu si vybereme v podobě kvalitní vody.