Zavlažování zahrady z řeky či nádrže - jaké čerpadlo zvolit?

Zahrada je radost, když je sklizeň, ale také spousta starostí, aby vůbec nějaká sklizeň byla. Jednou z nich je voda. Bez vody zahrada chřadne a úroda trpí. Proto první starost každého zahrádkáře představuje zavlažování. Dosvědčují to sudy pod okapy sbírající dešťovou vodu, konve na zalévání i smotané hadice.

Nasbíraná voda postačí na malé zahrádky a s ubýváním letních srážek ani to ne. Na výpomoc přichází voda z vodovodního řadu, která ale může péči o zahradu pořádně prodražit. Šťastní jsou ti, kteří mají vlastní studnu. Nejšťastnější ti, jejichž zahrada leží v blízkosti řeky nebo přírodní či umělé vodní nádrže. 

Ovšem není nejjednodušší takovou vodu dopravit tam, kde ji nejvíce potřebujeme. Dobám, kdy bylo zapotřebí chodit s konví k řece, nabrat vodu, vrátit se na zahrádku, zalít a to celé do úmoru opakovat, už dávno odzvonilo. Na těžkou dřinu máme účinný lék: Vhodné čerpadlo. K nejdůležitějším kritériím jeho výběru patří čistota vodního zdroje, přepravní vzdálenost a konečně kolik vody budeme čerpat

S jistotou lze předpokládat, že voda z řeky či nádrže nebude absolutně čistá, což zužuje výběr na čerpadla vhodná pro vodu obsahující drobné mechanické nečistoty. Vypomoci si můžeme také předsazeným filtrem. Rozhodující je hloubka zdroje. Mělká voda zvyšuje pravděpodobnost přítomnosti větších nečistot než hluboká, v níž se nečistoty zdržují u dna. 

Vzdálenost při čerpání vody je označována pojmem přepravní výška a vyjadřuje výškový rozdíl mezi vodním zdrojem a (v našem případě) zahradou. Svou roli také hraje požadovaný tlak v odběrných místech a samozřejmě jeho ztráta v průběhu přepravy. Konkrétní přepravní výšku jako kritérium výběru čerpadla zjistíme výpočtem podle vzorce a použitím tabulek. 

Velmi důležitým parametrem, nezřídka rozhodujícím, pro výběr čerpadla je průtok, tedy množství čerpané vody za určitý časový úsek. Podceníme-li tuto hodnotu, nemusí čerpadlo svým výkonem pokrýt naše potřeby. Přecenění může pořízení a provoz čerpadla výrazně prodražit. Jinými slovy jde o to, odhadnout maximální současnou spotřebu vody.

Požadovaný průtok a přepravní výška představují tzv. provozní bod, hodnotu pohybující se na výkonnostní křivce čerpadla s tím, že „náš“ provozní bod by se měl nacházet na střední třetině této křivky. Samozřejmě konečný výběr čerpadla ovlivňují i další faktory, mezi nimi také cena. Nicméně provozní bod by měl zůstat kritériem rozhodujícím.