Domácí vodárna DV-1 se zpětnou klapkou pro vibrační čerpadla

Použítí: pouze pro vibrační čerpadla! (čerpadla Ruche, atd.) Více informací
Skladem
1 198 Kč 1 059 875 Kč bez DPH
ks
Potřebujete poradit?
Po-Pá 7:00 – 16:00
Parametry

Popis produktu

Adaptér domácí vodárny DV-1

-bez nutnosti použití tlakové nádoby
-jednoduchá instalace

Výrobek obsahuje:
1, adaptér
2, T kus 1/2" a 3/4"
3, sponky 2 ks
4, držák adaptéru
5, návod k použití

instalace:
1, Zašroubujeme do stěny objímku držáku adaptéru (ve výšce cca 1 m) a adaptér upevníme do objímky.
2, V místě, kde bude adaptér umístěn přerušíme přívodní hadici.
3, Na přerušenou výtlačnou hadici čerpadla nasadíme sponky a T kus (velikost dle velikosti Vaší hadice) a zapáskujeme sponkami.
4, Na volný výstup T kusu nasadíme sponku a hadici adaptéru a zapáskujeme sponkou.
5, Vidličku čerpadla zapojíme do zásuvky adaptéru.

uvedení do provozu:
1, Uzavřeme všechny kohoutky na výtlaku.
2, Zasuneme vidličku adaptéru do zásuvky. Systém se za okamžik natlakuje a čerpadlo vypne.
3, Gumičkou na hadici si označíme horní hladinu ve vyr. hadici. Na ventilek adaptéru nasadíme pumpičku a natlakujeme tak, aby hladina ve vyr. hadici klesla cca o 20 cm. Tuto označíme druhou gumičkou.

Tímto je adaptér uveden do provozu.

provoz a kontrola:

1, Občas je nutné zkontrolovat maximální hladinu vody ve vyrovnávací hadici a případně doplnit vzduch (interval kontroly je cca 1 x za týden). Necháme velmi mírně téct vodu a sledujeme, kam až vystoupí hladina ve vyrovnávací hadici v okamžiku zapnutí čerpadla. Jestliže se maximální hladina blíží k horní nastavené značce (gumičce) nebo ji překračuje, dopumpujeme hustilkou vzduch ve vyr. hadici tak, aby maximální hladina byla u spodní nastavené značky. Tekoucí vodu poté můžeme zastavit.
Poznámka: Překročí-li maximální hladina ve vyrovnávací hadici horní nastavenou značku, funkce adaptéru se tímto nikterak nenaruší. Pouze dochází k častějšímu spínání, které by mohlo za určitých nepříznivých podmínek ovlivnit životnost adaptéru.
2, Doporučujeme občas zkontrolovat sluchem, zda čerpadlo při zastavené vodě skutečně vypne. V případě poruchy čerpadla (čerpadlo nedá patřičný tlak nutný k vypnutí spínače) by nemuselo dojít k jeho vypnutí.
3, Ze stejného důvodu doporučujeme při delší přestávce v odběru vody vypojit adaptér ze zásuvky.

výstupní tlak:
Adaptér DV1 je standardně nastaven na výstupní tlak v rozmezí tlaků 0,12MPa - 0,23MPa (1,2 – 2,3Atm). To znamená, že výška adaptéru by od hladiny čerp. vody měla být maximálně 17 m. Vzdálenost nehraje žádnou roli. Tuto skutečnost je také nutné brát v úvahu při instalaci adaptéru. Jestliže tuto podmínku není možné splnit, je nutné přestavit horní,případně i dolní spínací tlak tlakového spínače směrem dolů. Viz "seřízení tlakového spínače" , a to tak aby součet výšky hladiny od adaptéru v metrech podělený stem + horní tlak spínače v MPa nepřekročil 0,4.

Např: je-li hladina vody o 20 m níže než adaptér?

2O : 100 = 0,2 tedy 0,4 - 0,2 = 0,2

V tomto případě nastavíme horní tlak maximálně na 0,2 Mpa.
Horní i dolní tlak můžeme měřit na ventilku běžným tlakoměrem na měření tlaku v pneumatikách s příslušným rozsahem.
Dolní tlak lze nastavit na 0,08 Mpa.

seřízení tlakového spínače:
Tlakové spínače jsou z výrobního podniku nastaveny na tlak 0,12 - 2,3Mpa, tyto hodnoty jsou zaaretovány. Pokud je potřeba z nějakého důvodu nastavení změnit, je nutné nejdříve odšroubovat a sejmout kryt. Tím dojde k odaretování tlakového nastavení. Seřízení zapínacího tlaku se provádí maticí nad velkou pružinou. Matici šroubujeme tak dlouho, až dosáhneme požadovaného zapínacího tlaku spínače. Pro nastavení tlakového intervalu slouží matice nad menší pružinou. Otáčením matky se zvětšuje nebo zmenšuje tlakový interval. Vždy se však mění nastavení horní meze. Nastavení dolní meze zůstává zachováno. Po nastavení a přišroubování krytu jsou nastavené hodnoty opět automaticky zaaretovány.

upozornění pro spotřebitele:

Dovnitř tlakového spínače se nesmí dostat žádné cizí kovové částice, které by mohly vézt ke vzniku poruch. Při jakékoliv manipulaci s adaptérem, zejména při sejmutí krytu tlakového spínače a po dobu jeho sejmutí, vždy odpojte adaptér od napětí vysunutím přívodní šňůry ze zásuvky. Veškeré elektrické části adaptéru - vidlička zásuvka a tlak. spínač musí být nainstalovány tak, aby byly chráněny před deštěm či jinou stříkající vodou a vlhkostí.

Při obsluze a všech pracích se spínačem je třeba dodržovat ČSN 34 3108, obsahující bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace.
Se zařízením smí manipulovat pouze osoba starší 18 let, obeznámená s návodem k použití a všeobecnými bezpečnostními předpisy. Nikdy se nedotýkejte elektrických částí zařízení, jsou-li mokré, nebo jsou-li vaše ruce mokré!

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením a na vady vzniklé zacházením či použitím, které není v souladu s návodem k použití.


Související produkty a vhodné příslušenství

Hodnocení

0 Hodnocení

Naposledy
navštívené
-12 %
Příslušenství

Skladem
1 198 Kč 1 059 875 bez DPH