Maximální výtlak čerpadla určuje výšku do které je čerpadlo schopno vytlačit sloupec vody. Např. Hmax=80 metrů znamená, že čerpadlo vytlačí vodu do výšky 80 metrů (v přepočtu 8 barů). Tento údaj je ale pouze orientační, protože v praxi musíme počítat s tlakovými ztrátami způsobené ohyby v potrubí, instalovanými armaturami a zůžením průtoku (pokud má výltačné potrubí menší průměr než hrdlo čerpadla)

Pro výpočet tlakových ztrát nás neváhejte kontaktovat. Navrhneme čerpadlo, které bude vhodné pro Vaše podmínky.