Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Značí se písmenem P a jeho jednotkou je WAT, značený písmenem W. Elektrický výkon je druhem výkonu u kterého práci koná elektrická síla.