Maximální teplota určuje teplotu média, které protéká čerpadlem a nesmí být dlouhodobě vyšší než je určeno výrobcem. Např. teplota 35°C stanovuje max. teplotu média při kterém čerpadlo pracuje bez rizika poškození vnitřních součástí.