Jmenovité napětí vyznačené na štítku čerpadla, z kterého se určují podmínky pro napěťové zkoušky a rozmezí napětí,pro které lze zařízení použít.