Čerpadla na naftu a oleje

Nafta a oleje mají podíl na více než 90% zemědělské i průmyslové výroby. Jde o kapaliny, takže jejich přeprava na místo spotřeby se neobejde bez čerpání a čerpadel. Na první pohled je zřejmé, že k tomu potřebujeme speciální čerpadla konstrukčně odlišná od klasických vodních nebo kalových.

Jednu z variant denně potkáváme při silnicích na čerpacích stanicích. Ty představují vrcholek ledovce. Většinu čerpadel tohoto typu najdeme v malých provozech, například zemědělských či lesnických, nebo dílnách. Výrobci pamatují na vše, a tak si ze široké nabídky opravdu vybere každý.

I když řada strojů pracuje na elektrický pohon, tak klasickou naftu budou potřebovat, dokud nepřijde doba úplné elektro mobility, hudby budoucnosti. Ne vždy je výhodné či možné naplnit prázdnou nádrž u čerpací stanice. Řada provozů si drží vlastní zásoby nafty a k naplnění nádrží, ať už strojů, nebo dopravních prostředků, potřebuje odpovídající technické zařízení. Totéž platí o olejích, nezbytné potravě všech strojů.

Vynikající řešení přinášejí mobilní výdejní sestavy nafty, například PIUSIBOX PRO, určený pro snadné, rychlé a především čisté přečerpání paliva. Stejně dobře slouží čerpací stanice jako AOP 80 nebo rozličné typy sudových čerpadel. Vše potřebné najdete v našem e-shopu spolu s našimi specialisty připravenými poskytnout odbornou pomoc při výběru i nákupu.

Práce s oleji, ať už motorovými nebo určenými do hydraulických zařízení, je o něco komplikovanější. Mnohem více záleží na přesném dávkování a také na výběru čerpadla. Důležitou vlastnost olejů představuje viskozita, zjednodušeně jejich míra tekutosti. Proto součástí technického popisu čerpadel používaných na oleje a jiné kapaliny obdobného charakteru bývá uváděna viskozita, na kterou je čerpadlo konstruováno. Velmi často jde o samonasávací zubová čerpadla využívající ozubená kola zapadající do sebe, mezi nimiž protéká čerpaná kapalina. Jsou choulostivá na nečistoty, především mechanické. Stačí si vzpomenout na rčení o zrnku písku v soukolí.

Rovněž širokou nabídku zubových čerpadel najdete v našem e-shopu, čerpadel vhodných pro různé míry viskozity čerpaných kapalin. Je zcela zřejmé, že výběr specializovaného technického zařízení není triviální záležitostí. Proto i při výběru čerpadel na olej se můžete obrátit na naše odborníky a požádat je o fundované poradenství. Určitě odejdete s pořízenou a spokojeni.