Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky internetového obchodu obchodcerpadel.cz se řídí platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka zboží

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.obchodcerpadel.cz jsou považovány za závazné. Zasláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Při registraci nového zákazníka je nutné uvést správnou e-mailovou adresu, na kterou budou následně zaslány přihlašovací údaje (jméno + heslo). Též na ni bude doručena kopie objednávky jako potvrzení o zapsání do objednávkového systému a stavu jejího vyřizování.
 3. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Ta vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího při zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

  Storno objednávky

  1. Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud zboží již nebylo expedováno.
  2. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se zboží přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, popř. se výrazným způsobem změní jeho cena.
  3. O stornování objednávky bude zákazník neprodleně informován.
  4. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

   Ochrana osobních dat

   Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. OBCHODCERPADEL.CZ si váží důvěry svých zákazníků a zavazuje se, že bude chránit jejich osobní údaje a v žádném případě je neposkytne třetí osobě.

   Dodání zboží

   1. Termín dodání
    Zboží bude dodáno v co nejkratší možné době –většinou 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován.
   2. Způsob doručení
    Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím přepravní služby GENERAL PARCEL na adresu uvedenou ve formuláři objednávky. Nebude-li oznámená zásilka doručena, kontaktujte nás.
   3. Způsob platby + cena
    Platba probíhá v hotovosti, naproti vydání zboží a dokladu. Registrovaní zákazníci mají nárok na 3% slevu z veškerého sortimentu (nevztahuje se na akční zboží). Další sleva z kola štěstí se vztahuje na veškerý sortiment mimo akční zboží. Expediční poplatek je stanovený 110,- Kč bez DPH (133 Kč s DPH) do 40kg pro Českou republiku a zahrnuje dopravné a balné. Za dobírku účtujeme poplatek 25 Kč bez DPH (30 Kč s DPH). V případě dodání zboží na Slovensko je dopravné 350,- Kč s DPH (14 EUR s DPH) do váhy 20 kg . Pokud je váha balíku do SK větší než 20 kg cena dopravného je 500 Kč s DPH (20 EUR). Při odběru zboží nad 5000,- Kč bez DPH je doprava zdarma v rámci ČR. Při nákupu nad 20 000,- Kč bude poskytnuta sleva dalších 3% (nevztahuje se na akční zboží).

    Záruka a reklamace

    1. Na veškeré nabízené zboží je poskytována standardní záruční doba, která činí 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak)
    2. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí kontaktovat prodávajícího nebo zásilku odmítnout. Na pozdější reklamaci závady (mechanicky poškozené zboží, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné mimo přítomnost dopravce, není možno brát zřetel.
    3. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu.

     Odstoupení od kupní smlouvy

     Jakékoliv zboží můžete jako spotřebitel vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho obdržení

     1.PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

     1.1.Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu

     1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícíhopo dni:
     a)kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží [v případěuzavření kupní smlouvy], nebo
     b)kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávkuzboží [v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodáníněkolika částí].

     1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat dodavatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

     1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

     2.DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

     2.1. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnůode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve".

     2.2. Převzetí zboží
     Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese dodavatele. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

     2.3 Náklady spojené s vrácením zboží
     Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

     2.4 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
     Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

     Odpovědnost za správnost údajů

     obchodčerpadel.cz upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby, ilustrační fota a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, jestliže tyto informace nebyly na přání zákazníka následně písemně potvrzeny.

     Odstoupení od smlouvy