GDPR

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. OBCHODCERPADEL.CZ si váží důvěry svých zákazníků a zavazuje se, že bude chránit jejich osobní údaje a v žádném případě je neposkytne třetí osobě.