Chytejte dešťovku do podzemních nádrží. Na jejich pořízení přispívá i stát

Přes veškerou snahu lidé dosud neporoučí větru ani dešti. Ba právě naopak. Počasí si s námi někdy dělá, co chce. Vysušená zem a sporadické deště nestačí udržovat zásoby vody, a to jak povrchové, tak podzemní. Vracíme se k osvědčeným praktikám našich předků, například ke sběru dešťové vody.

Vážnost situace dokumentuje dotační titul „Dešťovka“ vyhlášený Státním fondem životního prostředí (SFŽP). S jeho pomocí můžete získat prostředky až na 50% způsobilých výdajů na pořízení některého z těchto systémů:

  • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady

  • Akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku

  • Využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové

Společnou podmínkou pro přiznání dotace je oddělení rozvodu dešťové vody od rozvodu pitné vody v objektu tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci pitné vody.

Srdce systému tvoří akumulační nádrž. Její konstrukce a použitý materiál významně ovlivňuje životnost i další kvality budovaného systému. Vhodný výběr nádrží najdete v našem e-shopu. Vyrobené z plastu mají samonosnou konstrukci a při instalaci nevyžadují betonáž. Nabídka obsahuje nádrže různých velikostí od 1 000 do 10 000 litrů. A jejich kapacitu lze zvětšit přikoupením tzv. prodloužení, kterým optimalizujete potřebný objem.

Nejjednodušší je systém určený pro sběr vody do akumulační nádrže o minimálním objemu 2 000 litrů a jejímu rozvodu do zavlažovacího zařízení. Dotace je využitelná všemi domy v celé České republice. Dotační částka se skládá z pevné části 20 tis. Kč a dále zahrnuje 3,5 tis. Kč za každý m3 objemu nádrže do výše 50% způsobilých výdajů, nejvíce však 55 tis. Kč.

Druhý systém vybízí k sice složitějšímu řešení, ale přináší větší úsporu na spotřebě vody z vodovodního řadu. Kromě výše uvedeného musí zahrnovat také rozvod vody po domě a řídící jednotku pro přepínání zdroje vody mezi zálivkou a splachováním. Stávající domy musí do systému zapojit alespoň jednu toaletu, u novostaveb musí být zapojeny všechny. Pevnou částku dotace tvoří 30 tis. Kč a dále 3,5 tis. Kč na každý m3 objemu nádrže až do výše 50% způsobilých nákladů, nejvíce však 65 tis. Kč.

Náročnost posledního podporovaného systému převyšuje předchozí dva. V tomto případě jde o sběr tzv. šedé odpadní vody s možným doplněním o sběr dešťové vody. Šedou odpadní vodou v domácnosti rozumíme vodu odtékající z van, sprch, umyvadel, myček, praček apod. Součástí systému musí tedy být také čistička odpadních vod. Pevná částka činí 60 tis. Kč v případě kombinace sběru odpadní i srážkové vody nebo 45 tis. Kč jde-li pouze o zpracování vody odpadní. Pohyblivá částka 3,5 tis. Kč za každý m3 objemu nádrže do výše způsobilých nákladů, ne víc jak 105 tis. Kč.

Pokud pomýšlíte na zprovoznění některého z dotovaných systémů ve vašem domě, tak uděláte něco nejen pro vodní režim v krajině, ale především pro vlastní domácnost a peněženku. Neváhejte a začněte pracovat na projektu, potažmo na žádosti o dotaci, co nejdříve. Alokovaná částka pro tento účel není malá, ale není ani bezedná.