Co je součástí vodoměrné sestavy a jak o ni pečovat?

Vodoměr sleduje stav odebrané pitné vody, to co naměří pak uvidíte ve faktuře za vodu, takže nejdůležitějším parametrem je jeho přesnost.

Vodoměr umístěte tak, aby k němu byl snadný přístup a jednoduše se z něj odečítala hodnota a chraňte ho před poškozením. V podstatě vodoměr nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, ale některé součásti vodoměrné sestavy je dobré třeba jednou ročně zkontrolovat, že fungují tak, jak mají. Někdy může přesnost vodoměru ovlivnit mráz, horká voda nebo drobné nečistoty, občasná kontrola tedy rozhodně není na škodu.

Vodoměry jsou usazené ve vodoměrné sestavě. Součástí vodoměrné sestavy je minimálně: uzávěr před vodoměrem, vodoměr, uzávěr za vodoměrem, zpětná klapka a vypouštěcí ventil. V závislosti na použitém vodoměru mohou být součástí sestavy i tvarovky, které zajišťující patřičnou uklidňující délku před či za vodoměrem, regulátory tlaku vody, filtry nebo úpravny vody. Tvarovku zvolíte jednoduše podle pokynů výrobce vodoměru.

Uzávěry doporučujeme kulové popřípadě pořiďte vřetenový ventil, který však doporučujeme aspoň dvakrát za rok otevřít a zavřít, abyste otestovali, zda je v pořádku a nepoškozený.

Někdy je jako součást soustavy vyžadován i filtr, který má chránit před znečištěním drobnými částicemi. Takový požadavek většinou nastává u přípojek s profilem DN 80 a větších. Pokud filtr v sestavě máte, tak každý rok zkontrolujte a případně vyčistěte sítko. To zvládnete bez problémů sami, stačí propláchnout čistou vodou.

Důležitá je zpětná klapka, která vodoměr chrání před poškozením a zabraňuje zpětnému toku vody. I u ní aspoň jednou ročně proveďte revizi. Stačí povolit kohout nebo ventil za vodoměrem a pokud ze systému nezačne téct voda, je zpětná klapka funkční.

Údržba vodoměru není žádná věda, ale protože od něj vyžadujeme naprostou přesnost a spolehlivost, určitě nepodceňte aspoň základní údržbu. Ať se nehádáte s dodavatelem kvůli neodpovídajícím odečtům.