Jak bezpečně zazimovat domácí vodárny?

Pokud jste doteď nezazimovali svá čerpadla a vodárny, je už opravdu nejvyšší čas. První nesmělé ranní mrazíky u vás buď už byly nebo jsou otázkou nejbližších dnů. Led v čerpadle a rozvodech umí udělat pořádně drahou neplechu. Protože každé čerpadlo vyžaduje trochu jinou péči, vezmeme to zeširoka.

Běžné domácí vodárny

Domácí vodárny většinou majitelé používají celoročně, ale u méně používaných rekreačních objektů zamrznout mohou. Pokud chcete vodárnu zazimovat, jste omezeni tím, že je většinou pevně instalována do rozvodů a jejich demontáž není zrovna elegantním řešením.

Moderní vodárny jsou však vybaveny vypouštěcí zátkou, takže u nich nebude se zazimováním žádný problém. Stačí je vypojit z proudu, poté otevřít nejvyšší kohoutek v systému, vyšroubovat zátku a je to. Musíte ale počítat s tím, že v rozvodech je často i několik desítek litrů vody. Buďte na to připraveni. Jakmile veškerá voda vyteče, je někdy nutné zkontrolovat a upravit přetlak vzduchu v tlakové nádobě.

Sací potrubí každé vodárny je uzavřeno zpětnou klapkou. Pokud je na místě, kde může zamrznout, musí být v prostoru studny nebo vrtu sací ventil, který otevřete a vypustíte vodu z řádu. Pokud ventil nemáte, postačí i šroubení, které zcela povolíte a necháte vodu vytéci. Kohout i šroubení po vytečení vody nezavírejte. Když nevyteče všechna voda, tak má poté led místo, kam se dále roztahovat. Pokud máte v systému více zpětných klapek, musí být vypouštěcí ventil před i za touto klapkou.

Vodárny s ponorným čerpadlem

U vodárny s ponorným čerpadlem je standardním řešením čerpadlo ve studni a tlaková nádoba v domě. V takovém systému je nutné odvodnit vše v domě a směrem od domu ke studni. Nejdříve odpojte vodárnu od proudu, otevřete nejvýše umístěný kohoutek a nakonec otevřete dovodňovací ventil, který je co nejníže ve studni. Pokud není u výtlačného potrubí od studny k domu žádný ventil nebo šroubení, systém nepůjde dokonale odvodnit.

Většina ponorných čerpadel má zpětnou klapku, takže v potrubí pod úrovní odvodňovacího ventilu vždy nějaká voda zůstane. Proto ventil mějte v nezámrzné hloubce. I pokud však tato voda zmrzne, nemusíte se bát poškození drahého čerpadla, přinejhorším se poškodí pouze daný ventil.