Jak připravit pumpu na zimu

Zima za dveřmi a vy se bojíte, že vám v pumpě zamrzne voda? Pojistěte si, aby se to nestalo. Nejde jen o mráz, který může poškodit potrbubí, ale i různé nečistoty, které znehodnotí kvalitu vody. Proto je dobré zazimování nepodcenit.

Od nečistot nejlépe ochrání dobře utěsněný poklop. Před zimou dobře zkontrolujte jeho těsnost, pokud někde nedoléhá nebo na něm jsou větší praskliny nebo se drolí, tak zauvažujte nad výměnou za nový. Levnější variantou může být utěsnění nějakým výplňovým materiálem, ale takové řešení je vždy jen dočasné.

Stejně důležitý je i zákryt pumpy. Většinou kovový disk, do kterého je pumpa upevněná. Zkontrolujte, zda je pumpa nekývá a je dobře ukotvená. Stejně tak je nutné, aby disk dobře seděl na poklopu pumpy. Veškeré netěsnosti utáhněte, aby se žádná část nehýbala.

Kromě samotné pumpy si pohlídejte i její okolí. To by mělo být vyspádované tak, aby se kolem skruže nehromadila stojící voda nebo bláto. I přes všechnu snahu můžete některé praskliny přehlédnout a těmi pak prosáknou nečistoty. Když se nečistoty dostanou dovnitř do studny, mohou vám kontaminovat vodu a to je o dost složitější problém.

Pokud čerpáte vodu ruční pumpou, tak z ní před prvními většími mrazíky vypusťte vodu. To dokážete jednoduše pomocí kohoutku. Kdyby v pumpě zůstala zůstala zbytková voda, mohla by v ní zmrznout a pod tlakem by popraskalo vnitřní potrubí. Povrch studny je dobré chránit tepelnou izolací, například polystyrenem.

Kdo má ve studni ponorné čerpadlo, tak ho také doporučujeme vyndat a zazimovat. Pokud máte ozkoušené, že ho máte v bezpečné nezámrzné hloubce, tak se s tím ale obtěžovat nemusíte. Co však rozhodně nemůže zůstat bez pozornosti jsou různá zavlažovací zařízení na čerpadlo napojená. Ze všech důkladně vypusťte vodu, aby v rozvodech nezmrzla. Pokud je to ale možné, tak doporučujeme čerpadla a rozvody přenést na zimu do sklepa nebo garáže, kde je nebude trápit mráz ani jiné rozmary počasí.