Průmyslová kalová čerpadla na vysoce znečištěnou vodu

K nejdůležitějším faktorům výběru čerpadla náleží čistota čerpané tekutiny. Příměsi nečistot, podle svého charakteru, způsobují nadměrné opotřebení čerpadla, jeho poškození, případně až k neopravitelným škodám.

Spolehlivé a bezproblémové čerpání znečištěných kapalin vyžaduje specifickou konstrukci čerpadel označovaných jako kalová. Jednodušší, označovaná jako lehká nebo také drenážní, slouží například při čerpání vody z přírodních zdrojů na zahrádkách, u bazénů apod. Zcela jinou kapitolu píší kalová čerpadla vhodná k čerpání silně znečištěných odpadních vod, splašků, fekálií, stavebních, průmyslových a zemědělských kalů. Za zmínku stojí také kaly z čistíren odpadních vod a domy naplněné řídkým bahnem ze záplavy způsobené přívalovým deštěm.

Z uvedeného je zřejmé, že průmyslová kalová čerpadla si nevystačí s jedním konstrukčním řešením. Každý druh kalu potřebuje své čerpadlo konstruované tak, aby bez přílišné námahy a opotřebení plnilo své poslání. Obvykle se jedná o ponorná čerpadla umístěná do čerpané kapaliny. To klade vysoké nároky na použité materiály, především na kvalitní ocel odolávající rzi, obrušování i vlivu jiných agresivních látek. Povrchová čerpadla bývají přenosná a poháněna benzinovým motorem. Užitečná jsou zejména při povodních a záplavách, v podmínkách výpadku dodávky elektřiny. Některá pracují i v prostředí s rizikem výbuchu, proto vyžadují tzv. nevýbušné provedení.

Konstrukce průmyslových kalových čerpadel odpovídá předpokládané vyšší hustotě kapaliny s příměsí pevných, vláknitých, případně abrazivních nečistot. Nejčastěji jde o odstředivá čerpadla opatřená oběžným kolem, jehož úkolem je kapalinu rozvířit, aby snáze prošla hydraulickou částí čerpadla. Významným parametrem kalových čerpadel je maximální velikost mechanických nečistot, které čerpadlo zvládne. U lehkých to bývá do 5 cm, průmyslová zvládají i mnohem rozměrnější mechanické nečistoty. Obsahuje-li kapalina větší množství nečistot, případně vláknité příměsi, igelitové sáčky a podobné materiály, mívá čerpadlo předřazeno řezací či mělnící zařízení. Podporuje snadný průchod nečistot čerpadlem. Zejména vláknité nečistoty se mohou namotat na hřídel nebo oběžné kolo a čerpadlo zablokovat nebo poškodit.

Při výběru kalového čerpadla je nejlepší dát slovo selskému rozumu a zamyslet se nad jeho budoucím užíváním. Jaký druh kapaliny budeme čerpat a jak silně je znečištěna, předpokládaná velikost mechanických nečistot, jak vysoko a daleko potřebujeme kapalinu čerpat (výtlak) a jaký má být průtok čerpadla. Bude-li zapotřebí řezací zařízení, jaký pohon, zda elektřina nebo benzin, zda ponorné nebo povrchové.

Není toho málo. V každém případě se vyplatí konzultovat výběr s odborníky, než koupit drahé zařízení, které nenaplní očekávání. V každém případě se můžete spolehnout, že v našem e-shopu najdete na každý kal to správné kalové čerpadlo.